Faktasida tek for seg

  • kva som ligg i begrepet «fleksibel arbeidstid»
  • kva som ligg i begrepet «vesentlig ulempe for arbeidsgiveren»
  • korleis ein går fram for å få fastsett arbeidstida, og kva ein gjer når ein er ueinige.

Klikk her for å sjå faktasida om fleksibel arbeidstid.

 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon