Kjelde: Regnskap Norge

Dette er ei midlertidig ordning som gir rett til feriepengar for dagpengar som er mottekne i 2020 og 2021 med utbetaling sommaren 2021 og 2022. Utbetalinga vert berekna med 10,2 prosent av utbetalte dagpengar i berekningsperioden.

DEN MIDLERTIDIGE ORDNINGEN BLE VEDTATT 27. APRIL

  • Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.
  • Beregningsperioden er satt til 2020 og 2021 og det skal beregnes feriepenger av dagpenger mottatt i hele denne perioden
  • Feriepenger beregnet av dagpenger i 2020 utbetales i 2021 og feriepenger beregnet av dagpenger utbetalt i 2021 utbetales i 2022
  • Det er ikke satt et makstak for utbetaling

Ordningen gjelder ikke for dem som per 7. juni har rett til fire uker ferie med dagpenger, de vil motta dagpenger i ferien og holdes utenfor den midlertidige feriepengeordningen.

Det kan også være verdt å merke seg at man ikke får feriepenger av de dagene arbeidstaker har mottatt lønnskompensasjon. Dette er ikke dagpenger og gir ikke feriepenger.

Det er foreslått skatt på feriepengene som beregnes av dagpengene, og NAV sier til blant annet Fri fagbevegelse at det legges opp til en ordning hvor feriepengene blir trekkfrie, det vil si at det skattemessig skal håndteres tilsvarende måten ordinære feriepenger behandles på.  

Den midlertidige ordningen knyttes til koronasituasjonen. Denne vil bli fastsatt i egen forskrift, som vi kommer tilbake til når den er klar.

PLANLEGG FERIE SOM NORMALT

Arbeidsgivere bør planlegge ferie som normalt for sine arbeidstakere da det ellers vil bli vanskelig å oppfylle fristen på 2 måneder for tilbakemelding til arbeidstakerne.

Dersom arbeidstakere ønsker å ta ut færre feriedager enn de har til gode fordi feriepengene ikke vil strekke til har de rett til dette etter ferieloven.  

Les meir om reglar for ferie og feriepengar.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon