Kjelde: NARF

Det er et skatterettslig utgangspunkt at alle disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal være i henhold til armlengdeprinsippet. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær skal ved ligningen verdsettes tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.

Det må derfor foretas en vurdering av hva som er korrekt rente i det enkelte tilfellet. Sammenligningsgrunnlaget vil være hvilken rente aksjonæren måtte ha betalt hvis det ikke forelå interessefellesskap med långiver. En annen forståelse kan lede til utilsiktede tilpasninger ved at aksjonærer kan låne penger rimelig fra selskapet og for eksempel sette pengene på konto til en høyere rente eller foreta investeringer med gunstigere finansiering enn det som ellers er tilgjengelig i markedet.

Dette skal praktiseres først fra og med inntektsåret 2015. Hvis renten som er fastsatt er lavere enn det som må regnes som markedsrente, vil differansen anses som en skattepliktig fordel fra og med 2015. Det vil ikke være avgjørende om låneavtalen er inngått tidligere. Det vil ikke være aktuelt å foreta endringer av ligningen for inntektsår før 2015 dersom normrente er avtalt.

Den endrede oppfatningen vil bli inntatt i fremtidige utgaver av Lignings-ABC.

Skattedirektoratets prinsipputtalelse

Klikk her for utskriftsvennleg versjon