Kjelde: Regnskap Norge 

Tilbakemeldingen fra skattetaten var at dette var en ”effektiviseringsgevinst både for etat og brukere”. Beklageligvis har intet skjedd så langt. Hvorvidt en næringsdrivende er frivillig registrert er opplysninger som ikke er lett tilgjengelige. Den frivillige registreringen er avgjørende for retten til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på oppførings- og vedlikeholdskostnader av utleiebygg. Mange næringsdrivende tror feilaktig at registrering i merverdiavgiftsmanntallet for den hovednæringen de driver også er tilstrekkelig for å kreve fradrag for inng. mva på oppføring av bygg som ikke skal brukes i egen næring.

Skatteetaten ser ut til å prioritere og kontrollere at formalkravene her er på plass. Dette er etter NARFs vurdering feilaktig bruk av kontrollressurssene. Et regelverk som skal tilgodese de næringsdrivende, og der den næringsdrivende har ”tråkket” feil, bør enten ha regler som gjør det mulig å rette opp formalfeilene, eller skatteetaten bør utvise godt skjønn som tilsier at fradragsretten ikke endres.

Vil du lese mer om NARFs medieutspill som er knyttet opp mot gårdbrukerne i Trøndelag som ikke fikk fradragsføre inngående merverdiavgift på bygning som skulle leies ut, kan du gjøre det ved å lese saken i Dagens Næringsliv slike denne ble presentert 15. mars.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon