Kjelde: Pressemelding frå NARF


– Lovforslaget som i dag er lagt frem vil gjøre det vesentlig rimeligere å stifte AS. Frem til i dag har mange virksomhetsetablerere valgt NUF eller enkelpersonforetak fremfor AS. De viktigste grunnene til at disse foretaksformene har blitt foretrukket, er kostnadene ved revisjon samt kravet om kr 100 000 i startkapital. Når regjeringen nå også endrer kapitalkravet vil de i løpet av kort tid ha fjernet begge de viktigste argumentene for å stifte norsk utenlandsk foretak – NUF – og samtidig ha tilrettelagt for at flere vil velge AS frem i tid, mener administrerende direktør i NARF, Sandra Riise.
– Det er også gledelig at det åpnes opp for at bankene kan bekrefte kapitalinnskuddet på kr 30 000. At revisor derimot fortsatt må inn for å bekrefte åpningsbalansen synes unødvendig og ikke tilstrekkelig gjennomtenkt. I tilfeller hvor banken er gitt retten til å bekrefte kapitalinnskuddet bør det være unødvendig å få bekreftet åpningsbalansen fra en revisor, mener Sandra Riise.


Les om forslaget her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon