I statsbudsjettet for 2022 blir det løyvd pengar til eit register som vil gi næringslivet nye administrative byrder frå 1. november 2021.

Kjelde: Regnskap Norge

NY MERBYRDE FOR NÆRINGSLIVET

I forslag til budsjettet har Finansdepartementet fastsatt en forskrift med utfyllende regler til lov om register over alle rettighetshavere. Staten pålegger næringslivet en byrde som trer i kraft allerede 1. november – uten at næringslivet er forberedt på det.

Dette er et godt eksempel på forvansking.

OPPDATERT EIERSKAPSREGISTER LØSNINGEN?

Regnskap Norge har i mange år anbefalt å utrede etablering av et løpende oppdatert eierskapsregister til erstatning for aksjeeierboken. Et slikt register kan samle og sammenstille informasjon fra flere andre registre, både innenlandske og utenlandske, og komme til nytte på en rekke områder både i det offentlige, frivillig sektor og næringslivet.

En slik satsning vil passe godt inn i myndighetenes digitaliseringsstrategi:

Vi mener det vil være enklere å oppnå tilfredsstillende kvalitet på et register som beskrevet, enn hva et særskilt register over reelle rettighetshavere realistisk sett har mulighet til.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon