Kjelde: Regnskap Norge

Ordninga med refusjon av sjukepengar frå dag 6 er forlenga ut juni 2022. Refusjonsordninga skulle opphevast 1. februar 2022. Den 28. januar blei det vedteke å forlenge ordninga i midlertidig føreskrift om unntak frå folketrygdlova og arbeidsmiljølova i samband med covid-19-pandemien.

§ 3-2.ANSVAR FOR SYKEPENGER FOR ARBEIDSGIVER

For fravær fra arbeidet som skyldes covid-19-pandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil fem kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær.

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 6. til 16. dag og krever refusjon fra trygden. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Sykepengene etter første og andre ledd beregnes etter folketrygdloven § 8-28.

Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han eller hun er forpliktet til å yte, skal trygden utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver skal utbetale etter første ledd, se folketrygdloven § 8-22.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon