Kjelde: Regnskap Norge

Arbeidsgivar kan krevje refusjon av sjukepengar frå dag seks. Dette gjeld for koronarelatert sjukefråvær frå og med 1. desember 2021 og ut januar 2022.

Nyttig informasjon og søknadsskjema er no tilgjengeleg på Nav sine sider.

HVA MÅ JEG GJØRE?

  1. Du utbetaler sykepenger for opptil de første 16 dagene som vanlig. Er fraværet på mer enn 16 dager, sender du inntektsmelding akkurat som i dag.
  2. Når arbeidsgiverperioden er over, søker du om refusjon gjennom denne nye ordningen fra dag 6 og opp til og med dag 16.

Disse skjemaene gjelder for sykefravær som startet fra og med 1. desember 2021:

MIDLERTIDIG FORSKRIFT

Endringa blei vedteke fredag 17. desember og gjeld midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

§ 3-2.Ansvar for sykepenger for arbeidsgiver

For fravær fra arbeidet som skyldes covid-19-pandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil fem kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. 

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 6. til 16. dag og krever refusjon fra trygden. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. 

Sykepengene etter første og andre ledd beregnes etter folketrygdloven § 8-28. 

Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han eller hun er forpliktet til å yte, skal trygden utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver skal utbetale etter første ledd, se folketrygdloven § 8-22.  

§

Endringen innebærer ikke en forkortelse av selve arbeidsgiverperioden som fortsatt er 16 kalenderdager.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon