Kjelde: Regnskap Norge

Det fremgår av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF at 150 kroner av diettgodtgjørelse blir skattepliktig fra og med neste år.

Før 2018 var diettgodtgjørelse inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Kroner 150 av disse satsene blir fra 2018 skattepliktig for mottaker, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Dette gjelder alle diettsatser.

Den skattefrie andelen på yrkesreiser for skattytere som har krav på fradrag for merutgifter til kost, blir for 2018:

  • Hotell uten frokost:  kr 569
  • Hotell inkl frokost: kr 455
  • Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter:   kr 159
  • Hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat: kr 88

Utbetalinger av diett etter sats utover dette blir skattepliktig.

Den nye regelen gjelder bare diettgodtgjørelse og rammer ikke de som får refundert faktiske kostnader til kost på reiser i forbindelse med arbeidet. Den nye regelen kan medføre at flere går over til å refundere faktiske kostnader i stedet for å gi diettgodtgjørelse.

Bruk av diettgodtgjørelse er forenklende både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Økt bruk av refusjon etter faktiske kostnader vil derfor også medføre økte administrative byrder både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Regnskap Norges oversikt over satser for inn- og utland i 2018.

Merk at satsene ovenfor gjelder yrkesreiser og ikkje arbeidsreiser/pendlerreiser.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon