Kjelde: Brønnøysundregistra


– Brønnøysundregistrene vil aldri ta initiativet til å kontakte etablerere eller andre i den hensikt å anbefale bestemte selskapsformer. For oss er det derfor viktig å understreke at denne typen henvendelser aldri vil komme fra Brønnøysundregistrene eller fra noen som representerer oss, sier avdelingsdirektør ved Brønnøysundregistrene, Ketil Ingebrigtsen.


– Nyetablerere som har registrert enkeltpersonforetak, får stadig oftere henvendelser fra aktører som ønsker å få dem til å registrere enheten sin som et NUF. De sier også at noen av disse aktørene gir inntrykk av å utføre tjenester på vegne av Brønnøysundregistrene, uten at dette medfører riktighet.


Vi ser med bekymring på denne aktiviteten. Aktørene ser ut til å følge med i kunngjøringene våre og spekulere i at de som mottar henvendelsene, nylig har registrert et enkeltpersonforetak.


Frustrerte næringsdrivende er også misfornøyd med det de opplever som mangelfull informasjon fra tilbyderne om hva en NUF-registrering i virkeligheten innebærer. Spesielt etterlyser de korrekt informasjon om hvilke plikter som følger med en slik registrering, både i Norge og utlandet, sier Ingebrigtsen.


– Personer som ønsker å starte eget foretak kan få gratis bedriftsveiledning ved å kontakte Brønnøysundregistrenes seksjon i Narvik, Narviktelefonene, tlf. 800 33 840, sier Ketil Ingebrigtsen.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon