Kjelde: Skatteetaten


Den som skal ha D-nummer og skattekort må selv møte opp på skattekontoret og vise fram gyldig legitimasjon. Dette er den eneste måten skattekontoret kan foreta en god nok identitetskontroll på.
Tidligere kunne arbeidsgiver sende kopi av passene til sine ansatte til skattekontoret – og på dette grunnlag få D-nummer og skattekort på den ansattes vegne. D-nummer tildeles utlendinger som ikke skal bosette seg i Norge, men være her kortere tid. D-nummer fungerer som personnummer for denne gruppen.


Det har imidlertid vist seg at stadig flere ønsker å komme seg inn i det norske systemet ved bruk av falsk identitet. Bare de siste året er det oppdaget flere hundre falske pass. Skatteetaten har derfor sett seg nødt til å stramme inn ordningen for å sikre at den som får tildelt et D-nummer faktisk er den han er. Som ansvarlig for D-nummer i Norge er det viktig at Skatteetaten ikke deler ut D-nummer på bakgrunn av falsk identitet.


Den som trenger D-nummer og skattekort kan oppsøke det skattekontoret de ønsker i hele landet, eller et av de tre servicekontorene for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Det er ikke nødvendig å besøke skattekontoret der arbeidsgiveren har kontor.


Får noen D-nummer på bakgrunn av falsk identitet, er de ”inne i systemet” – og kan bruke D-nummeret til å skaffe seg bankkort/ID, registrere seg i foretaksregisteret, og opparbeide seg rettigheter i trygdesystemet. Det er derfor viktig å forhindre at falske identiteter vaskes hvite gjennom tildeling av D-nummer. En inngang til Norge med falske papirer kan dessverre også være inngang for annen kriminell aktivitet, som prostitusjon, menneskehandel, narkotika- og våpenhandel.  


Falske legitimasjonsdokumenter er ikke et særnorsk problem, men er økende også i andre land. Grundigere kontroll er derfor vanlig ikke bare i Norge.


– Grundigere identitetskontroll mener vi er et helt nødvendig tiltak for å møte dagens trusselbilde. Vi følger utviklingen på dette området og vil sette i verk andre tiltak dersom det er nødvendig, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon