Kjelde: Regnskap Norge

Det vart innført ei midlertidige lovendring i samband med covid-19. Denne gir arbeidsgivar anledning til å bestemme at permitterte tilsette skal halde fram som medlemar i pensjonsordninga. Ordninga er no forlenga og gjeld til og med 30. september 2021.

REGLER OM PERMITTERTE ANSATTE I PRIVATE TJENESTEPENSJONSORDNINGER FORLENGES

Adgangen gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger hvor ansatte i utgangspunktet skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv. Arbeidsgiver kan i tilfelle velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger.

Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte som forblir medlemmer i pensjonsordningen, får fordelen av at det ikke utstedes pensjonskapitalbevis, og at arbeidsgiver dermed betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler.

Kilde: Finansdepartementet, 18.06.2021

Klikk her for utskriftsvennleg versjon