Har du formue i utlandet?

Ny bokføringslov – både skjerping og reduserte krav

Regelendringar frå 1. januar 2005