Kjelde: NARF


Brønnøysundregistrene opplyser at oppdateringen av Enhetsregisteret er nå i gang, men må skje gradvis over flere dager.
Opplysningen om frivillig registrering har til nå kun vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret og har således bare vært tilgjengelig for Skatteetatens ansatte. Opplysningene er svært viktige for utleiere av fast eiendom, hvor riktigheten eiers/utleiers avgiftsoppgjør er avhengig av korrekte opplysninger om mva-status i alle utleieledd mellom seg og sluttbruker av lokalene.


Endringen i Enhetsregisteret omfatter alle typer frivillig registrering som merverdiavgiftsloven åpner for:  • Skogsveiforening
  • Bortforpakter av landbrukseiendom
  • Utleier av bygg eller anlegg
  • Utbygger av vann- og avløpsanlegg
  • Stille baneanlegg til disposisjon

Opplysningene i enhetsregisteret er en statusopplysning hentet direkte fra Merverdiavgiftsregisteret.


Slik kan du sjekke avgiftsstatus:
Opplysningen går fram av registerutskriften og av Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret, og kommer i tillegg til opplysningen «Registrert i Merverdiavgiftsregisteret». Foruten å angi at enheten er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vises det også hvilke typer frivillig registrering som gjelder.


Opplysninger om tidspunkt for inn og uttreden av frivillig registrering, samt historikk, er ikke med i endringen.


Slik ser endringen ut i Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret (foretaket er tilfeldig valgt etter innfallsmetoden)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon