Dette er hovudpunkta i dei nye reglane:  • Oppfølgingsplan ferdig utarbeidd innan seks veker
  • Dialogmøte innan tolv vekers fråver
  • Nytt dialogmøte innan seks månader

 (HSH) (InfoTjenester)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon