Kjelde: Regnskap Norge

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til omsorgspenger fra NAV fra 11. fraværsdag. Dersom du har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, kan du har rett til omsorgspenger fra første dag. Da må du søke om å få utvidet antall omsorgsdager.

Du må dokumentere barnets eller barnepassers sykdom med erklæring fra lege. Du må også dokumentere de 10 dagene du har brukt som omsorgsdager (ventetid), og hvilke dager du søker omsorgspenger fra NAV for.

Les mer hos NAV.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon