Kilde: NARF


Bedriftene skal ha opprettet pensjonsordning for sine arbeidstakere som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon innen utløpet av 2006. Det skal spares 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G med virkning fra 1. juli eller tidligere. Innskuddsfritak ved uførhet skal være etablert senest med virkning fra 1. januar 2007.


Foretak som ikke har opprettet tjenestepensjonsordning innen utgangen av 2006, må betale innskudd for arbeidstakere som omfattes av loven tilbake til 1.7.2006.


Det skal i årsregnskapet opplyse om foretaket har plikt til å ha pensjonsordning, og om ordningen i så fall er i samsvar med loven.


Kredittilsynet kan pålegge foretak som ikke har pensjonsordning som oppfyller lovens krav å rette opp forholdet innen en fastsatt frist. Hvis denne fristen ikke overholdes, kan Kredittilsynet bestemme at foretaket skal betale en løpende mulkt til forholdet er rettet.


Det er med andre ord ingen grunn til å vente lenger. Det er ikke mer enn tiden og veien for å få etablert en pensjonsordning før nyttår. Bedrifter som ikke sørger for tjenestepensjon for sine ansatte innen denne fristen risikerer bøter fra Kredittilsynet.


Vi har inngått en gunstig avtale om OTP med Storebrand, som gjør at det mulig for våre medlemmer å etablere OTP enkelt, rimelig og trygt.


Hvis du ennå ikke har tegnet OTP, ta kontakt med Storebrand på telefon 08880 – valg 5.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon