Kjelde: Regnskap Norge

Til nå har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav. Kravene har ligget på den bokføringspliktige i form av dokumentasjonskrav og krav til rutiner for løpende registrering og dagsoppgjør.

Noen produsenter av kassasystemer har i gjennom årene hatt skjulte «kreative» programmerte løsninger slik at den bokføringspliktige lett kan unngå rett skatt og avgift dersom de ønsker det. Kontrollarbeidet avdekket omfattende bruk av såkalt «Phantom-ware» i systemene for å tilrettelegge for unndragelse. Skattedirektoratet ønsket å gjøre noe med dette gjennom å ansvarliggjøre produsentene og importørene, og etablerte derfor en prosjektgruppe for å utrede en ny kassalov. Regnskap Norge var representert i denne prosjektgruppen.

Bakgrunn og formål
Finansdepartementet skriver følgende i sin pressemelding:

«Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det er i dag få krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging, og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.»

Årene 2017 og 2019 er viktige å merke seg
Ny kassalov ble kunngjort 19.06.2015 med iverksettelse fra 1.1.2017. Rett før jul, den 21.12.2015 ble forskriften til Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova) kunngjort, og som utdyper loven. Kassaloven med tilhørende forskrift er et regelverk rettet mot produsenter og importører av regnskapssystemer, og ikke mot den bokføringspliktige som fremdeles vil ha kravene primært i bokføringsloven. 

Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 1.1.2017 av den bokføringspliktige må være i henhold til nye krav. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket. Produkterklæringen skal oppbevares sammen med apparatet. Eksisterende systemer må byttes ut innen 1.1.2019.  

Viktige forberedelser
Regnskapsfører bør sammen med sine kunder planlegge oppdateringer eller utskiftninger av kassasystemer slik at kunden er klar senest den 1.1.2019. Hvis kunden ønsker å kjøpe et system i løpet av 2016, bør kunden være helt sikre på at systemet lett kan oppgraderes til å tilfredsstille kravene. Dette bør avtalefestes ved kjøpet, herunder kostnader ved oppgraderingen. De litt eldre rombaserte kassene (mindre kassaapparater med integrert pengeskuff) har de største utfordringene med å tilfredsstille kravene i den nye loven, mens PC-baserte kasser har en kortere vei for å komme i samsvar med loven. De mest sentrale produsenter og importører av begge systemtypene er i gang med å justere sine produkter. Det kan være lurt å ta kontakt med de og høre om deres fremdriftsplaner.

Du finner forskriften her.

Kassasystemloven finner du her.

Mer informasjon om kassasystemloven kan finnes på http://www.skatteetaten.no/kassasystem.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon