Kjelde: Storebrand


Det er enda ikke avklart fra Finansdepartementet hvordan tilpasningene for nåværende pensjonsavtaler skal gjøres.


Endringer i lov om innskuddspensjon vedtatt
Samtidig med ny tjenestepensjon er vedtatt, har Stortinget samtidig vedtatt endringer i dagens lov om innskuddspensjon for å tilpasse pensjonsordningene til den nye folketrygden.

Det innebærer blant annet at grensen mellom lav og høy sparesats (såkalt «knekkpunkt») i innskuddspensjonsordningene nå blir endret fra 6 G til 7,1 G (fra om lag 510 000 til 605 000 kroner).

For de fleste bedrifter med innskuddspensjon vil dette ikke medføre krav om tilpasninger i dagens avtaler.  • Bedrifter som kun har den lovpålagte minimumssparingen (OTP), samt bedrifter som ikke har høyere innskudd for lønn over 6 G, blir ikke berørt.
  • Det er kun bedrifter som i dag har forskjellige sparesatser for lønn over og under 6 G som påvirkes av dette.
  • For disse avtalene vil endringen føre til at ansatte med lønn over 6 G får noe lavere pensjonssparing.

Økte maksimalsatser kommer snart
Regjeringen har samtidig lagt opp til at det fra årsskiftet skal bli mulig å øke maksimalsatsene for sparingen i innskuddspensjon på lik linje med sparesatsene i det nye tjenestepensjonsproduktet.

Dette innebærer at bedriftene vil kunne spare:  • inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G
  • mulighet for ekstrainnskudd på 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 og 12 G

For de bedriftene som opplever at dagens sparesatser ikke er tilstrekkelige, vil de økte innskuddssatsene gi muligheter for langt bedre innskuddsordninger. Det blir samtidig mulig å justere sparesatsene vesentlig for høytlønnsgrupper gjennom å kompensere for at folketrygden ikke gir pensjonsopptjening for lønn over 7,1 G (rundt 605 000 kroner).

Arbeidet med nye innskuddssatser vil parallelt bli fulgt opp av Finansdepartementet i løpet av desember, slik at alle endringene for innskuddspensjon vil tre i kraft samtidig fra årsskiftet.

Ønsker lenger utbetalingstid
Stortinget går også inn for at den minste utbetalingstiden i innskudds- og ytelsespensjon forlenges til minst å vare til den ansatte fyller 80 år, mot 77 år i dag. Dette vil gjøre reglene for minimum utbetalingstid like på tvers av de tre pensjonsproduktene. Forslaget skal utredes av Finansdepartementet i tiden fremover.

Les mer om ny tjenestepensjon

Klikk her for utskriftsvennleg versjon