Kjelde: NARF
NARFs generalforsamling vedtok på sist ordinære årsmøte et nytt etisk regelverk for alle NARF-medlemmer. Det nye etiske regelverket er i form og innhold langt mer omfattende enn tidligere regler og viser med tydelighet at autoriserte regnskapsførere er opptatt av etikk og samfunnsansvar.


Regelverket er inndelt i 8 kapitler med overskriftene:  1. Målsetting og virkeområde
  2. Integritet
  3. Objektivitet
  4. Profesjonalitet
  5. Tilbørlig aktsomhet
  6. Konfidensialitet
  7. Lojalitet
  8. Overholdelse av reglene

I tillegg til de ovennevnte kapitler er det i regelverket inntatt et forord samt en eksempelsamling med spørsmål og svar som skal anses som en supplering og hjelp til forståelse av regelverket. Eksempelsamlingen er ikke en del av det vedtatte regelverket. Eksempelsamlingen vil derfor med tiden bli supplert av nye spørsmål og svar i tråd med de etiske problemstillinger som våre medlemmer erfarer.


NARFs generalforsamling vedtok at det nye etiske regelverket skulle gjelde fra 1.1.2012. Medlemsbyråer og personmedlemmer anbefales å bruke høsten til å gjøre seg kjent med det Etiske regelverket. Har dere synspunkter eller innspill til regelverket mottas disse med takk på fagsupport@narf.no. Regelverket skal evalueres av Generalforsamlingen på årsmøtet 2012.


Nytt etisk regelverk (PDF 5 kB)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon