Kjelde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Dei nye tilskotsordningane gjeld for perioden 1. januar til 31. oktober 2021. Søknadsfristen er 15. november 2021. Ordninga gjeld tilskot i samband med arrangement eller aktivitet i frivillige lag og organisasjonar samt publikumsarrangement av nasjonal verdi.

Ein kan søka om støtte til meirkostnader eller tapte inntekter. For å søke er det eit krav at ein er registrert i Frivilligheitsregisteret.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder fra 1. januar til 31. oktober 2021.

Vi har åpnet for søknader. Søknadsfristen er 15. november 2021.

Les mer om ordningen og søk her.

Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Dette er en tilskuddsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Internasjonale mesterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdenscup og landskamper er omfattet av ordningen. Det samme er seriespill på øverste nivå i lagidretter, samt OBOS-ligaen i fotball.

Ordningen gjelder fra 1. januar til 31. oktober 2021. Søknadsfristen er 15. november 2021.

Les mer om ordningen og søk her.

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon

Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 kan få tilskudd, og fyller ut en egenerklæring. Fristen for å sende inn egenerklæringen var 20. april 2021.

Utbetaling til lag og foreninger er klar, her kan du se nøkkeltall.

De som mottar midler fra denne delen av ordningen, kan også søke om tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement eller aktiviteter.

Om tilskuddsordningene

De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon