Kjelde: NARF

Det fremgår av avtalen at dersom opphold som på forhånd er fastsatt til å vare ut over 28 dager på samme sted, skal «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested» anvendes fra og med dag 29.

Her er oversikt over de viktigste satsene som følger av avtalen gjeldende fra 1. januar 2015:

Bruk av egen bil og andre fremkomstmidler
Merk at det etter den nye avtalen ikke lenger kan kreves godtgjørelse for ikke-motoriserte fremkomstmidler, f.eks. sykkel.

Følgende satser skal gjelde fra 1. januar 2015:

 • Dagdiett med fravær 5-9 timer: Fjernes
 • Dagdiett med fravær 6-12 timer: 280 kroner
 • Dagdiett med fravær 9-12 timer: Fjernes
 • Dagdiett med fravær 12 timer og mer: 520 kroner
 • Døgndiett med fravær 12 timer og mer: 710 kroner (økning 20 kroner)
 • Nattillegg ved tjenestereiser i Norge: 430 kroner (økning 10 kroner)
 • Bilgodtgjørelse t.o.m. 10 000 km: 4,10 kroner (økning 0,05 kroner)
 • Bilgodtgjørelse over 10 000 km: 3,45 kroner
 • Bilgodtgjørelse El-bil: 4,20 kroner
 • Tilhengertillegg: 1,00 kroner
 • Kjøring på skogs- og anleggsveg: 1,00 kroner
 • Passasjertillegg: 1,00 kroner
 • Motorsykkel over 125 ccm: 2,95 kroner (økning 0,05 kroner)
 • Moped, motorsykkel tom. 125 ccm: 2 kroner       
 • Snøscooter og ATV: 7,50 kroner
 • Båt med motor: 7,50 kroner
 • Andre motoriserte fremkomstmidler: 2,00

Utgifter til kost og overnatting
Det er ryddet opp slik at det nå blir færre satser:

 • Dagdiett med fravær 6-12 timer: 280 kroner
 • Dagdiett med fravær 12 timer eller mer: 520 kroner
 • Døgndiett med fravær 12 timer og mer: 710 kroner
 • Legitimerte utgifter til overnatting på hotell el: inntil kr 1 800 pr. døgn
 • Ulegitimert nattillegg kr 430 pr. døgn

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Avtalespeil

Klikk her for utskriftsvennleg versjon