Kjelde: Regnskap Norge

De nye reglene innebærer at personer i utgangspunktet er skattepliktig i Norge for norsk pensjon selv om vedkommende er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon.

Kildeskatten på pensjon omfatter:

  • grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden
  • offentlige tjenestepensjoner
  • private tjenestepensjoner
  • andre private pensjoner

Den som utbetaler pensjonen skal trekke 15 prosent skatt av brutto pensjon fra og med 1. januar 2010.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten:

  • Du skal ikke betale skatt av private tjenestepensjoner og andre private pensjoner, dersom du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden
  • Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med landet der du er bosatt

Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når du bor i et EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.

Er pensjonen helt eller delvis skattefri i Norge eller du skal ha lavere skatt, må du søke om skattefritak eller et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Du må selv skaffe nødvendig dokumentasjon og sende den til skattekontoret.

Les artikkel: Spørsmål og svar om kildeskatt på pensjon

Les artikkel: Kildeskatt på pensjon – personer bosatt i Spania

Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon skal rettes til:
Skatt nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø

Tlf. fra utlandet  +47 22 07 70 00, tlf. fra Norge  800 80 000, skattnord@skatteetaten.no

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

Kilde: Skatteetaten

Klikk her for utskriftsvennleg versjon