Kjelde: Regnskap Norge

Arbeidsgjevar har ikkje berre plikt til å motta og registrere varsel, men må også undersøke og følgje opp varselet og den som har varsla innan rimeleg tid.

Lova har mellom anna fått ein definisjon av bekrepet «kritikkverdige forhold». Arbeidsgjevar har plikt til å følgje opp eit varsel og til å verne den som varslar. Varslar har fått utvida rettigheiter og fleire har fått rett til å varsle.

Som arbeidsgjevar har du ansvar for at verksemda har rutinar for intern varsling, korleis ein kan kan varsle samt korleis eit varsel skal verte saksbehandla.

Meir om varslingsregelverket finn du her.
Du kan lese meir om varsling på Arbeidstilsynet.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon