Kjelde: Skatteetaten


Fritidseiendom, våningshus på gårdsbruk og boligeiendom i utlandet omfattes ikke av de nye reglene.


P-ROM
Den beregnede kvadratmeterprisen blir multiplisert med boligens areal av enten primære rom (P-rom) eller boareal (BOA). Fra og med 2008 ble det innført ny standard for arealmåling slik at begrepet P-rom erstatter det tidligere arealbegrepet BOA.


Med P-rom menes rom som kan defineres som oppholdsrom i boligen din. Dette vil typisk være kjøkken, stue, bad, vaskerom, entré, trimrom o.l. Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. Opplysninger om areal av
P-rom og BOA kan du finne i salgsoppgaver, takstdokumenter mv.


Primærboliger og sekundærboliger
Det skilles mellom boligeiendommer som regnes som primærboliger og sekundærboliger. En primærbolig er en bolig hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. Du kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er du eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger.


Likningsverdien for en primærbolig utgjør 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen. For primærboliger kan du kreve å få likningsverdien nedsatt hvis den overstiger 30 % av dokumentert markedsverdi.


For sekundærboliger utgjør likningsverdien 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen. For sekundærboliger kan du kreve å få likningsverdien nedsatt hvis den overstiger 60 % av dokumentert markedsverdi.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon