Kjelde: NARF


Stortinget har fattet vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven mv. Vedtaket samsvarer i det vesentlige med Finansdepartementets forslaget av 30. april.  
Fra 1. juli skal det beregnes 8% MVA for adgang til:  • utstillinger i museer og gallerier
  • fornøyelsesparker og opplevelsessentre
  • idrettsarrangementer

Avgiftsplikt har i tillegg vært vurdert innført for scenekunst, guiding og retten til å utøve idrettsaktivitet, men ble ikke innført etter påtrykk fra aktører innenfor ovennevnte områder. Dermed er scenekunst( for eksempel teater-, opera- og ballettforestillinger, konserter), guiding og retten til å utøve idrettsaktivitet(for eksempel adgang til treningsstudioer, golfanlegg, bowling, svømmehaller mv.) fortsatt unntatt fra avgiftsplikt. For guiding er det varslet ny behandling til høsten i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.


For avgiftsplikten som innføres for idrettsarrangementer er det blant annet viktig å merke seg følgende:   • enkeltstående idrettsarrangement er fortsatt unntatt, se ny mval. § 3-8 hvor det fremgår at med enkeltstående idrettsarrangement menes «idrettsarrangement som av den enkelte arrangør ikke blir arrangert mer enn én gang per år, og ikke i to eller flere år på rad». Merk at unntaket forutsetter at man ikke blir registreringspliktig, se beløpsgrense i punktet under.
  • Ved omsetning av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer, innføres en egen beløpsgrensen for registrering på 3 millioner kroner. Den nye beløpsgrensen gjelder ikke for de to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn. For sistnevnte blir den ordinære (gamle) registreringsgrensen gjeldende, se mval. § 2-1 (1)
  • Utleie av lokaler(i idrettsanlegg til konferanser og møter mv.) blir avgiftspliktig med 8% for alle som er registreringspliktige etter ovennevnte 3 millioners grense.
  • Det skal ikke kreves betaling eller etterfakturering av utgående merverdiavgift for billetter, sesongkort, årskort, medlemskontingenter o.l. som gjelder fra og med 1. juli til og med 31. desember 2010 og som er solgt før 1. juli 2010.

Avgiftsplikten medfører en tilsvarende rett til fradrag for inngående merverdiavgift for alle som blir avgiftspliktige fra 1. juli 2010. Det vil si at man får fradrag for merverdiavgift som påløper for alle anskaffelser og investeringer som gjøres til den avgiftspliktige virksomheten. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon