Kjelde: NARF


Eksempler på faste tekniske installasjoner
Varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, sanitæranlegg (vatn, kloakk, bad, rør mv), heisanlegg o.l.


Eksisterende bygg pr 31.12.2008
Regelendringen medfører at saldo på eksisterende bygg pr 31.12.2008 fra og med inntektsåret 2009 skal fordeles mellom saldo for bygget (saldogruppe H eller I) og saldo for faste tekniske installasjoner (ny saldogruppe J).


Etter overgangsreglene skal 40 prosent av byggets saldoverdi pr. 31. desember 2008 henføres til ny saldogruppe J faste tekniske installasjoner.


Dersom de faste, tekniske installasjonene er helt ubetydelige skal hele saldoverdien henføres til saldo for bygget.


Bygninger som er anskaffet etter 31. desember 2008
Når det gjelder bygninger som er anskaffet etter 31. desember 2008 skal faktisk kostpris, herunder senere påkostninger, fordeles mellom bygningssaldo og saldo for faste tekniske installasjoner. Det vil derfor være nødvendig å holde rede på hvordan utgiftene fordeler seg mellom henholdsvis selve bygget og de faste tekniske installasjonene.


Les:


Klikk her for utskriftsvennleg versjon