Kjelde: Regnskap Norge

De nye rutinene skal medføre at:

  • NAV tidligere kan opplyse om status i en sak.
  • Det er mindre fare for feil når flersidige dokumenter håndteres i færre ledd.
  • Sykmeldere (leger mv) må nå bare å forholde seg til én adresse for hele landet. Tidligere måtte de sende til den enkelte sykmeldtes NAV-kontor.

Adressene til NAV Forvaltning i hvert fylke finner du via www.nav.no/sykepenger.

Inntektsopplysningsskjema for arbeidstaker skal også sendes til NAV Forvaltning i den sykmeldtes bostedsfylke.

NAV ber om at innsender passer på at hvert ark har arbeidstakers fødselsnummer på i øverste høyre hjørne, og at skjemaene ligger samme vei uten binders eller stifter.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon