Forskrifta frå Kulturdepartementet (KUD) blei vedteken 07.06.2010, og seinare erstatta med ny forskrift 15.04.2013.
 
Søknad skal sendast Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte ordninga. Les meir om ordninga her
 
Rekneskapsførar hjelper ofte organisasjonene med å fylle ut søknaden, og revisor skal utføre avtalte kontrollhandlingar knytt til delar av grunnlaget for søknaden.
 

Søknadsskjema og rettleiingar/malar skal i desse dagar vere klare.

Hugs søknadsfrist 1. august (NB! endra til 1. september i 2010)

Relaterte artiklar:

  • Momskompensasjonsordning for frivillige organisasjonar i 2010 (18.01.2010)
  • Nytt om momskompensasjon for frivillige organisasjonar (06.01.2010)
  • Klikk her for utskriftsvennleg versjon