Det er Regjeringa som har løyvd pengar til den nye nettenesta, som skal gi folk betre informasjon om alle typer finansprodukt. Portalen er resultatet av eit felles initiativ frå Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Kredittilsynet i 2006. Konkurransetilsynet, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes Forening og Finansnæringens Hovedorganisasjon har også delteke i arbeidet med å utvikle finansportalen.no.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon