Den 10. juni blir det innført ei ny digital løysing. Denne erstattar søknad til Meirverdiavgiftregisteret i Samordna registermelding del 2.

I den nye digitale løysinga melder ein inn nyregistrering, endring og sletting i mva- registeret. Dette gir redusert behandlingstid, då store delar av sakshandsaminga skjer maskinelt.

Samordna registermelding del 2 skal ikkje lenger nyttast. Dette gjeld både for papirskjema og den elektroniske tenesta for samordna registermelding i Altinn. Papirskjemaet vert avvikla noko som betyr at alle verksemder må ha ein elektronisk brukar som har tilgang til Altinn.

Bli elektronisk bruker

Den nye registreringsløysinga finn du her.

Meir informasjon finn du her:

Ny løsning for alle mva-søknader

Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Klikk her for utskriftsvennleg versjon