Det same med dokumentasjonskrava i den løpande bokføringa og årsavslutninga. Når det gjeld krav til oppbevaring og måte oppbevaring, så blir det reduserte krav.

Noverande reglar kan brukast fram til 1. januar 2006.


 


Kjelder: Bedriftsforbundet og NARF

Klikk her for utskriftsvennleg versjon