Kjelde: Regnskap Norge

Formålet med den nye bestemmelsen er å gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile mindre. Arbeidsministeren viser særlig til småbarnsforeldres behov for å være til stede når barna er våkne, og heller ta opp arbeidet igjen på kvelden.

Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativet til slikt sent arbeid. Arbeidstaker må selv ønske å arbeide mellom klokken 21.00 og 23.00, og arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden. Det kreves dessuten en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Arbeid som utføres etter klokken 21, må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid endres ikke.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon