Kjelde: NARF
Johan-Thomas Hegdahl (49) er Operativ Direktør i Økonor Accountor Group. Fra 2001 til 2012 var han administrerende direktør for regnskapskjeden Økonor Norge AS, som siden 2011 har vært en del av det internasjonale konsernet Accountor Group. Hegdahl er også medlem av Accountor Groups internasjonale ledergruppe, og har lang fartstid innen ledelse og markedsføring.


Hegdahl har ikke autorisasjon som regnskapsfører. Det er første gang NARFs medlemmer velger en ekstern person til å sitte i foreningens styre. I tillegg til Hegdahl, var også ett av de tre foreslåtte varemedlemmene, ikke medlem av foreningen.


NARFs vedtekter var oppe til debatt for hvorvidt disse kunne gi adgang til å velge kandidater utenfor medlemmenes egne rekker. Generalforsamlingen kom frem til med et klart flertall at vedtektene måtte kunne tolkes slik at også eksterne kunne velges som styremedlemmer, inklusive foreningens leder. Det var i alt 153 stemmeberettigede, i tillegg til 36 fullmakter på årets generalforsamling.


– De nærmeste årene kommer bransjen til å gjennomgå en omfattende omstilling med utgangspunkt i dagens rolle og kompetanse som autorisert regnskapsfører. Man må bli mer markedsorientert og la kundenes behov bli mer styrende. Konkurransebildet blir også endret betydelig ved at blant annet banker, revisorer og rådgivningselskaper ser potensiale i vår bransje. Dette er en utvikling som krever at NARF setter seg i førersetet når fremtidige strategier for vår bransje skal legges, sier Johan-Thomas Hegdahl, som med stort pågangsmot ser frem til å ta fatt på sitt nye verv.


I tillegg til Hegdahl, som ny styreleder, består det nye styret i NARF av:


Nestleder, Gry Arvnes, AB Regnskap AS, Vøyenenga (ny)
Ole Johan Bueklev, Proøk Økonomi og Prosjektstyring AS, Søgne
Ellen Aamodt, Akonto Økonomi AS, Hønefoss
Per Hasselgård, Visma Services Norge AS, Fredrikstad
Berit Rongsjord, Kundeøkonomi AS, Rjukan (ny)
Geir Høydalsvik, Rekneskap Høydalsvik AS, Ørsta (ny)
Per Ole Hegdahl, ansattes representant i NARF


Varamedlemmer:
Eigil Johansen, Økonomi og Regnskapspartner AS, Trondheim (ny)
Aud Christensen, AB-Utvikling, Gjesåsen (ny)
Endre Jørgensen, Vekstra AS, Rena (ny)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon