Kjelde: NARF
Ny instruks for når overtredelser av ligningsloven kapittel 12, folketrygdloven § 24-4 femte ledd, merverdiavgiftsloven § 21-4 og investeringsavgiftsloven § 7 første ledd mv. skal anmeldes til påtalemyndigheten er gjort gjeldende fra og med 6. september 2011.


Les mer om når skatte og avgiftsovertredelser skal anmeldes i :


 SKD-melding nr. 10/11  

Klikk her for utskriftsvennleg versjon