Kjelde: Regnskap Norge

Skattedirektoratet har selv satt opp fire målgrupper for den nye næringsrapporteringen:

 • De som har levert selvangivelse med næringsoppgave på papir (noe som ikke lenger tillatt for næringsdrivende)
 • De som har fylt ut næringsoppgaven direkte i Altinn
 • De som ikke leverer selvangivelse
 • Nyetablerte næringsdrivende

Den nye tjenesten samler de mest vanlige skjemaene i en felles rapport. Skjemaene som er inkludert i Næringsrapport skatt er:

 • RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap
 • RF-1052 Avstemming av egenkapital
 • RF-1084 Avskrivning
 • RF-1125 Bruk av bil
 • RF-1167 Næringsoppgave 2
 • RF-1175 Næringsoppgave 1
 • RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
 • RF-1219 Gevinst- og tapskonto
 • RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Dersom foretaket kun skal levere disse skjemaene kan den nye tjenesten i utgangspunktet benyttes. Det er likevel en del unntak, se mer om dette nedenfor.

Enkeltpersonforetak som har næringseiendom og som derfor må levere skjemaet RF-1098 «Formue av næringseiendom», kan også benytte tjenesten. Dette skjemaet leveres i tillegg til næringsrapporten.

Bedrifter som har lønns- og pensjonskostnader og som skal levere RF-1022 «Lønns- og pensjonskostnader», må legge ved dette skjemaet i Næringsrapport skatt.

Dersom foretaket ikke er kvalifisert til å benytte Næringsrapport skatt, må de tradisjonelle skjemaene benyttes.


Bruken av Næringsrapport skatt
Ved bruk av Næringsrapport skatt vil brukeren bli ledet gjennom utfyllingen,. Den nye rapporten er mer temabasert enn hva bruk av de tradisjonelle skjemaene er. Skattereglene er derimot like kompliserte som før, så den som forventer enkel utfylling vil kunne bli skuffet.

Det er  viktig å huske at det fortsatt skal foreligge en bokført regnskap pr 31.12.2015, som danner grunnlaget for utfyllingen.

Det er ikke tilrettelagt for automatisk overføring av tall fra regnskapssystemet til den nye næringsrapporten. Dette gjør at tall fra saldobalansen må summeres og registreres manuelt inn i næringsrapporten.

Brukere av Næringsrapport skatt bør merke seg at de etter bokføringsloven § 6 må legge til rette for at bokførte opplysninger lett skal kunne følges fra dokumentasjonen via spesifikasjoner frem til Næringsrapport skatt. På lett kontrollerbar måte skal det tilsvarende være mulig å finne tilbake til dokumentasjon av bokførte opplysninger fra Næringsrapport skatt. I praksis innebærer dette at brukeren må lage en oversikt som sikrer sporbarhet mellom saldobalansen og næringsrapporten, og omvendt fra næringsrapporten til saldobalansen. 


Personlig næringsdrivende som ikke kan anvende Næringsrapport skatt

Dersom virksomheten driver en av disse næringene, kan Næringsrapport skatt ikke brukes for inntektsåret 2015:

 • Jordbruk, skogbruk, reindrift eller fiske
 • Skiferproduksjon i Nord-Troms eller Finnmark
 • Transport (drosje, annen persontransport, godstransport på vei)
 • Overnatting eller servering med alkohol
 • Familiebarnehage
 • Billedkunst

Det samme gjelder dersom foretaket eide jordbrukseiendom, skogbrukseiendom eller vannkraftverk.

Dersom foretaket er skattepliktig til flere kommuner eller driver flere virksomheter, kan næringsrapporten ikke brukes.

Det er også en del andre forhold som kan medføre at Næringsrapport skatt ikke kan brukes av personlig næringsdrivende. For å sjekke ut om den næringsdrivende er kvalifisert til å anvende Næringsrapport skatt, er det laget en egen kvalifiseringsveileder.


Foretakstyper som ikke kan anvende Næringsrapport skatt

Selskaper som i Brønnøysundregistrene er registrert som ett av følgende foretakstyper kan ikke benytte Næringsrapport skatt for 2015:

 • Borettslag, boligaksjeselskap eller tilsvarende
 • Bank, kreditt- eller finansieringsforetak, verdipapirfond eller forvaltningsselskap for verdipapirfond
 • Samvirke
 • Forsikringsselskap eller pensjonskasse osv
 • Petroleumsvirksomhet
 • Foretaket er deltakerlignet selskap
 • Foretaket er en forening eller institusjon med begrenset skatteplikt etter skl §2-32


Godkjente selskapstyper som ikke kan anvende Næringsrapport skatt

Dersom et selskap driver en av følgende typer næring kan næringsrapporten ikke benyttes i 2015:

 • Overnatting eller servering med alkohol
 • Transport (drosje, annen persontransport, godstransport på vei)
 • Billedkunst

Det samme gjelder dersom selskapet eier fast eiendom eller vannkraftverk.

Det er en rekke andre unntak for selskaper, som særlig knytter seg til utlandsforhold, bruk av IFRS, avvikende regnskapsår mv.

For å sjekke ut om selskapet er kvalifisert til å anvende Næringsrapport skatt, bør kvalifiseringsveilederen tas i bruk.

Les mer om hva Skatteetaten selv skriver om den nye tjenesten:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon