Kjelde: Regnskap Norge

I retningslinjenes pkt 3.5 har man fjernet kravet om at det skal foreligge berettiget tvil med hensyn til den avgiftsmessige behandlingen. Det sentrale vilkåret for å unnlate å bruke tilleggsavgift er at forklaringen er utfyllende både med hensyn til faktum og hvordan regelverket er vurdert. Ileggelse av tilleggsavgift kan likevel være aktuelt der feilen fremstår som bevisst forsøk på å oppnå uriktig avgiftsbehandling.

I retningslinjenes pkt 3.8 er kravet om at partene i fellesskap har vært i berettiget tvil fjernet. Tilfeller hvor kjøper ville hatt kompensasjon for merverdiavgiften etter kompensasjonsloven likestilles med kjøpers fradragsrett ved vurdering om det foreligger et inn/ut tilfelle.

I retningslinjenes pkt 6.5 er siste avsnitt fjernet. I likhet med tilleggsskatt kan tilleggsavgift ikke inngå som erstatningskrav ved borgerlig rettskrav.


Lenke til nye retningslinjer


 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon