Kjelde: NARF

Fordi en slik regelverksendring kan tenkes rammet av statsstøttereglene i EØS-avtalen vil Finansdepartementet forelegge saken for EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA. NARF antar at regjeringen vil avvente lovendringsprosess til spørsmålet er forelagt ESA og eventuell tilslutning er gitt. Finansminister Siv Jensen opplyser at brevet til ESA er nært forestående og at det er planlagt møte med ESA i slutten av mai.

Dersom en slik regelverksendring gjennomføres vil det oppstå en betydelig terskeleffekt mellom de som omfattes av fritaket og de som står utenfor. Det vil by på utfordringer å definere hvem som omfattes av fritaket – mange aktører kan tenkes å hevde at de driver nyhets- og aktualitetsformidling.

NARF minner i denne sammenheng om viktigheten av klare kriterier i regelverket som sikrer forutberegnelig avgiftssatus. Det er ikke ønskelig med en reprise av Finansdepartementets Rådgivende utvalg for trykt skrift som virket i perioden 1969-1999 (av noen kalt Donald Duck-utvalget etter å ha definert utgivelsen «Donald Duck Klassiske bobler» som avgiftsfri bok mens utgivelsen «Pekebok for voksne» ble ansett avgiftspliktig).

Lenke til Finansdepartementets nyhetssak

Klikk her for utskriftsvennleg versjon