Uttalelsen relateres til at en bransjeorganisasjon reiste spørsmål om utleie av rorbuer, fiskeribaserte utleiehytter og lignende faller innenfor avgiftsområdet når disse utleieenhetene er basert på selvhushold. Det var opplyst at utleieenhetene verken kan anses som hotell, motell, pensjonat eller campingplass men at de hadde egen resepsjon og at det ble gitt tilbud om frokostservering i egen sal. Det var anført at det ikke er mye som skiller denne driften fra ordinær hotelldrift. Det var videre vist til at utleien er profesjonell og at de motforestillinger som lå til grunn for å trekke all utleievirksomhet innenfor avgiftsområdet ikke er til stede her.


Dersom Skattedirektoratet skulle komme til at virksomheten anses som avgiftspliktig, ble det også reist spørsmål om det samme gjelder for utleievirksomheter som har resepsjon men hvor serveringen utføres av et cateringselskap. Det var i denne forbindelse vist til at utleier har kontakt med et cateringselskap som kan tilby både frokost, lunsj og middag.


Videre ble det reist spørsmål om den avgiftsmessige behandlingen ved særskilt fakturering av vederlag for sluttrengjøring i de tilfeller hvor det drives utleie av hytter i tilknytning til campingplass.


Skattedirektoratet uttalte følgende:


”I artikkel om ”Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet” datert 23. august 2006, er det uttalt følgende om avgrensingen mellom romutleie i hotellvirksomhet og utleie av fritidseiendom:


«Vi legger til grunn at utleie av rom for overnatting i hotellvirksomhet og lignende virksomhet normalt vil inkludere rett til frokost som serveres i egen spisesal. Hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom vil på den annen side normalt være tilrettelagt for selvhushold, typisk med minikjøkken med kjøleskap og kokemuligheter samt egen spiseplass.”


Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er vanlig at det i forbindelse med romutleie i hotellvirksomhet er lagt til rette for selvhushold. I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for dette, som i rorbuer, fiskeribaserte utleiehytter etc., vil dette avvike fra ordinær hotellvirksomhet. Slik utleie kan derfor ikke anses som ”lignende virksomhet” selv om det tilbys frokost til gjestene. Etter direktoratets oppfatning er det derfor ikke tilstrekkelig for å bli ansett som ”hotellvirksomhet og lignende virksomhet” at det tilbys frokostservering når utleievirksomheten primært er tilrettelagt for selvhushold.


Skattedirektoratet understreker at det uansett må foretas en konkret vurdering når det skal avgjøres om det foreligger romutleie i hotellvirksomhet og lignende eller utleie av ferieleilighet/fritidseiendom. I denne forbindelse må det legges stor vekt på hvordan oppholdet er tilrettelagt. Den utleien som er basert på de driftsformene som er beskrevet ovenfor vil således falle utenfor avgiftsområdet.


Det har ikke betydning for vurderingen av avgiftsplikten at utleien av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom foregår profesjonelt. Slik utleie faller uansett utenfor avgiftsområdet.


Sluttrengjøring som faktureres særskilt i forbindelse med utleie av hytter på campingplass skal avgiftsberegnes etter standardsatsen på 25 %”.


Kilde: Skattedirektoratets artikkel ”Nærmere om avgrensningen mellom romutleie i hotellvirksomhet og utleie av fritidseiendom” datert 9. oktober 2006.


Kilde: NARF

Klikk her for utskriftsvennleg versjon