KILDE: Kulturdepartementet
For å kunne søke om og få utbetalt kompensasjon for kostnader til merverdiavgift på varer og tjenester må søker være registrert i Frivillighetsregisteret. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen 15. august og være registrert ved utbetalingstidspunktet.


Unntak for krav til registrering for regionale og lokale ledd vil bli videreført i 2011. Det innebærer at alle regionale og lokale ledd kan inngå i sentralleddets søknad i 2011 uavhengig av registrering i Frivillighetsregisteret.


Registrering i frivillighetsregisteret


Relatert artikkel:
Ny ordning for meirverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjonar 


 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon