Kjelde: NARF
Det er selskapets generalforsamling som kan gi styret fullmakt til å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Når meldingen om fravalg av revisjon sendes Foretaksregisteret skal det legges ved protokoll fra generalforsamlingen som inneholder fullmakten, og protokoll fra styremøte som viser beslutningen.


Selskap kan velge bort revisjon av årsregnskap når  • driftsinntektene er under 5 millioner kroner,
  • balansesummen er under 20 millioner kroner,
  • og gjennomsnittlig antall ansatte utfører 10 årsverk eller mindre

Selskap som må ha revidert årsregnskap
Selskap som er nevnt i revisorloven § 2-1 femte ledd, kan ikke fravelge revisjon.


Innsending av melding via Altinn
Den enkleste og raskeste måten å sende melding om fravalg av revisjon til Foretaksregisteret er via Samordnet registermelding i Altinn. Elektroniske meldinger har kortere saksbehandlingstid og enklere signeringskrav enn meldinger som sendes på papir.


KILDE: Pressemelding fra Brønnøysundregisterene, 4. mai 2011.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon