Kjelde: NARF


I en pressemelding fra skatteetaten fremgår følgende:En del opplysninger om aksjefond og obligasjonsfond som Skatteetaten har mottatt til utfylling av selvangivelsen, er dessverre ikke kommet med. Dette berører rundt 270 000 skattytere.
– Skattyterne som dette angår, vil om kort tid motta et brev fra Skatteetaten. For de aller fleste er dette brevet bare til orientering, de trenger ikke foreta seg noe, sier Jan Christian Sandberg, avdelingsdirektør i Skattedirektoratet. 


Opplysningene som ikke er blitt forhåndsutfylt i selvangivelsene gjelder aksjefond og obligasjonsfond, samt om kundeutbytte fra en stiftelse. Manglende opplysninger kan være på gevinst, tap, formue eller utbetaling.


For de berørte skattyterne kan foreløpig skatteberegning være feil fordi beregningen ikke har omfattet disse opplysningene. I det endelige skatteoppgjøret vil imidlertid disse beløpene være inkludert, slik at oppgjøret blir riktig.


Det betyr at de fleste av disse skattyterne ikke trenger å levere selvangivelsen. Det de må gjøre er å sjekke at beløpene i årsoppgavene for aksjefond og obligasjonsfond som de fikk i januar, er riktige. Det er disse beløpene som er rapportert inn til Skatteetaten, og som vil tas med i skatteoppgjøret. 


Hvis skattyter er næringsdrivende eller har endringer, skal alle opplysninger som mangler føres inn og selvangivelsen må leveres.


Andre kjente feil 
Det er også avdekket noen andre mangler eller feil. Disse omfatter litt over 20 000 selvangivelser. Vi sender brev til alle som er berørt. Noen mangler opplysninger om lønns- og trekkoppgaver. Det er også slik at noen av dem som i år skulle hatt forhåndsutfylt informasjon om gevinst og tap på aksjer, kan ha fått feil eller mangler på selvangivelsen.


I tillegg melder e24.no at Fokus Bank skal ha innrapportert feil innskuddsrenter (post 3.1.1), gjeldsrenter (post 3.3.1), formue (post 4.1.1) og gjeld (post 4.8.1). Bankkundene som er rammet skal ha mottatt korrekte årsoppgaver.


 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon