Saka blei tatt opp i spørjetimen i Stortinget. Finansministeret lover å ta omsyn til ønsket om å skape reglar som er enkle å praktisere for brukarane, og innrapporteringsplikta vil bli utgreidd nærare.


07.07.06: NARF gis delvis medhold om tolkningen av reglene om innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende (401-koden)


 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon