Føresetnaden for å sleppe arbeidsgivaravgift er at:  • Arbeidet skjer heime, i hagen, på hytta eller på bilen
  • Utbetalt lønn ikkje utgjer meir enn kr 60.000 i året
  • Du betaler som privatperson
  • Den som utfører jobben ikkje har firma i same bransje

Alle krava må vere oppfylt for å sleppe arbeidsgivaravgift. For barnepass er også beløp over kr 60.000 fritatt arbeidsgivaravgift.


Betaler husstanden lønn som til saman ikkje overstig kr 60.000 pr år, kan Oppgjersblankett for private arbeidsgivarar (RF-1049) brukast. Denne blir fylt ut og levert elektronisk. Sørg for å få skattekort og kontonumemr frå den som jobbar for deg.


Les meir på www.handlehvitt.no

Klikk her for utskriftsvennleg versjon