Kjelde: NARF
Skattedirektoratet har i hovedsak foretatt følgende endringer i kodeoversikten for 2011:  • Det ble innført nye skatteregler 1. januar 2011 som følge av pensjonsreformen. Det har i denne forbindelse blitt innført nye koder, i tillegg til at det er gjort endringer i eksisterende koder, se nærmere om dette i kodegruppe 200 “Pensjoner”.
  • Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. frikobles fra statens særavtaler fra og med inntektsåret 2011. Det er på denne bakgrunn gjort endringer i kodegruppe 600, 700 og 800, samt i kode 153-A og 155-A. Fra og med 2011 vil det være Skattedirektoratets forskuddssatser som skal benyttes der hvor det tidligere har vært henvist til statens særavtaler. Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastslått at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i statens særavtaler kan legges til grunn ved forskuddstrekket og innberetningen for 2011.
  • Skattebetalingsloven § 5-9 første ledd bokstav b) har tidligere på visse vilkår gitt rett til fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk for underholdsbidrag som arbeidsgiveren trekker i lønnen til arbeidstaker. Denne bestemmelsen er opphevet med virkning fra 1. januar 2011. Som en følge av dette er kode 313 og 316 tatt ut av kodeoversikten.
  • Det er innført en egen kode (kode 927) for arbeidstakere med tilknytning til utlandet som er medlemmer av norsk trygd, men som ikke er skattepliktige til Norge. Dette for å identifisere utbetalinger som ikke er gjenstand for skatteplikt, men som skal inngå i grunnlaget for trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.
  • Det innføres en ny kode (kode 928) som skal benyttes for statsansatte på tjenesteopphold i utlandet som har fri bolig og som får såkalt «kompensasjonstillegg». Bakgrunnen for koden er at en skal kunne beregne riktige pensjonspoeng til Statens pensjonskasse.

Les mer i kodeoversikten for 2011 som omfatter samtlige koder, inkludert nye koder og endringer eller spesifiseringer i opprinnelige koder.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon