Kjelde: NARF
 
Fra og med inntektsåret 2010 skal ikke-utleid næringseiendom formuesverdsettes ut fra hva leieverdiene er i området hvor eiendommen ligger.
 

De nye verdsettelsesmetodene for både boliger og ikke-utleid næringseiendom medfører at man i praksis er avhengig av å bruke verdsettelseskalkulatorene som legges ut på Skatteetatens nettsider.

Kalkulator for næringseiendom
Kalkulator for boliger mv (ikke ferdigstilt)

Les mer om verdsettelse av ikke-utleid næringseiendom.

Les om de nye postene i selvangivelsen for aksjeselskaper mv. Artikkelen omhandler også verdsettelse av boliger.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon