Kjelde: Skatteetaten
Den nye loven medfører bare medansvar for kjøper dersom den næringsdrivende unnlater å oppgi den aktuelle kjøpesummen til beskatning eller ikke innberetter merverdiavgift for de tjenestene du har kjøpt.


Kjøperens ansvar vil i utgangspunktet være begrenset til den skatt, trygdeavgift og merverdiavgift som skulle vært beregnet av den aktuelle kjøpesummen. Du unngår medansvar når du betaler via bank.


Straffbart å kjøpe svart


Å kjøpe eller tilby tjenester svart er imidlertid ikke lov i Norge, verken om du betaler kontant eller via bank. Hvis det kan bevises at kjøper bevisst har medvirket til unndragelse av skatter og avgifter, kan kjøper straffes for medvirkning til svart arbeid.


Både den som tilbyr og den som kjøper svarte tjenester kan i alvorlige tilfeller risikere å bli tatt for overtredelse av straffebestemmelser i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og straffeloven. Dersom du blir tatt for medvirkning til svart arbeid kan du i verste fall bli dømt til fengselArtikler


Klikk her for utskriftsvennleg versjon