Kjelde: Regnskap Norge

Det er fleire forhold verksemda alltid bør ta omsyn til, spesielt i nedgangstider. I samband med koronaviruset er det ei rekke særtiltak som er innført, slik som fristutsetjingar, kriselån og kontantstøtte til næringslivet. I tillegg er følgjande tiltak relevante i ein kvar situasjon:

DETTE BØR BEDRIFTER GJØRE I NEDGANGSTIDER

 • Ta tidlig kontakt med banken
  • Ta med oppdatert regnskap
  • Prøv å sette opp et likviditetsbudsjett
  • Be om avdragsfritak eller låneopptak
 • Be om utsettelse av betalingsfrister, også for leasing og husleie.
 • Vurder kostnadsreduksjoner som bedrer inntjeningen, herunder permittering av ansatte.
 • Sett investeringer som ikke er nødvendig på vent.
 • Reduser lagerbeholdningen.
 • Tilpass kundestrukturen. Avhengighet til noen få store kunder kan øke risikoen for selv å gå på en «smell» i nedgangstider.
 • Sørg for at fakturaadressene er korrekte og oppdater disse jevnlig for å unngå feiladressering.
 • Oppfølging av utestående kundekrav:
  • Fakturer straks etter vare-/tjenestelevering.
  • Tilpass betalingsvilkårene til kundene, og gi så korte kredittider som mulig.
  • Vær bevisst på hvilken kredittgrense du gir den enkelte kunde. Følg fordringsutviklingen nøye og vurder hver kunde individuelt.
  • Hold deg oppdatert om kundene. Vurder om det er nødvendig å foreta kontroll av betalingsevnen via et kredittinformasjonsbyrå for den enkelte kunde.
  • Send ut betalingspåminnelser raskt.
  • Sørg for rask oppfølging av misligholdte krav.
  • Renter og gebyrer ved sen betaling.

Les heile saka her.

Korona: Dette må du som driver virksomhet vite

Klikk her for utskriftsvennleg versjon