Vi har skrevet til Brønnøysundregistrene og Statens Innkrevingssentral som følge av at mange av våre medlemmer har fått flere henvendelser fra sine kunder som er ilagt sanksjoner. Veldig mange næringsdrivende er oppgitte over bøtene. Særlig da Brønnøysundregistrene gikk over fra varsling i brev økte det kraftig. Det betinger at Altinn er oppdatert, noe som ikke alttid er tilfelle. Det virker også som om noe har feilet i utsendelse av varsler. I tillegg har også varslet havnet i spam-filteret hos flere.

Vi har bedt Brønnøysundregistrene utvise skjønn og behandle hver enkelt sak for å se om det finnes kritikkverdige forhold. Det er ingen sammenheng mellom årsaken til manglende innlevering og sanksjonen. Den næringsdrivendes økonomi er heller ikke med i vurderingen. Statens Innkrevingssentral har svart at de gjør en konkret og helhetlig vurdering, men at de ikke har grunnlag for en mer lempelig behandling.

Regnskap Norge mener det er viktig at politikerne vedtar sanksjonsregler som rammer dem som fortjener det. Straff uten skyld virker i verste fall mot sin hensikt. I denne saken opplever de næringsdrivende at sanksjonene rammer urimelig og tilfeldig. Dette oppleves som straff. 

Det er kritikkverdig å ikke levere årsregnskap i rett tid, men straffen står ikke i forhold. De som ligger inne med rett e-postadresse ville sørget for å få regnskapet på plass. De som ikke har riktig e-postadresse blir ikke varslet. På den måten er det helt tilfeldig hvem som får straff og hvem som ikke får det.

Om sanksjonen skal oppleves som et incentiv må den næringsdrivende være gjort kjent med både plikten og sanksjonen. Det må være slik at man må ha opptrådt kritikkverdig når det skal sanksjoneres. Det er et tankekors at kravet til aksjekapital er 30 000 for å starte et firma, men at gebyret ved for sent levert regnskap er mye høyere enn kapitalen. Det bør som et minimum vurderes om det foreligger unnskyldelige grunner. Dersom dette ikke foreligger kan det være grunn til å sanksjonere. Dette er spesielt viktig når straffen er såpass betydelig.

Politikerne skal straks behandle ny skatteforvaltningslov. Også her kommer spørsmålet om straff uten skyld opp i forbindelse med feil i lignings- og merverdiavgiftsoppgaver fra de næringsdrivende. Her må vi ikke glemme at grunnvilkåret for å kunne straffe er skyld.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra et intervju Finansavisen har gjennomført med advokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge. Intervjuet stod på trykk i Finansavisen 7. november. 
Klikk her for utskriftsvennleg versjon