Lista skal førast dagleg og skal innehalde namn på alle som er tilstades, når dei begynner og når dei sluttar arbeidsdagen. Arbeidsgivar skal kunne legge fram legitimasjon på alle som arbeider på arbeidsstaden.


Heimelen er ny § 3a i bokføringslova og delkapittel 8 i bokføringsforskrifta.


Relaterte artiklar:
Endringar i bokføringsforskrifta
Svært viktig å følge opp frisør-, bilverksteds- og serveringsstedskunder om nytt krav
Mange kontroller, kraftige gebyrer
Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Klikk her for utskriftsvennleg versjon